Ouderraad en -bijdrage

Naast een medezeggenschapsraad heeft onze school ook een actieve ouderraad. Zij organiseren, samen met teamleden, allerlei festiviteiten zoals de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paaslunch, het zomerfeest en buitenschoolse sportactiviteiten. Op vrijwillige basis kunnen leerlingen meedoen aan diverse 20 toernooien: volleybal (herfstvakantie), basketbal (kerstvakantie), schoolvoetbal (voorjaar), zwemkampioenschappen (maart), de avondvierdaagse (juni) en korfbal (juni). Informatie over de ouderbijdrage treft u op de site aan onder informatie/betrokken ouders.

Deelname aan buitenschoolse activiteiten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ouders van de deelnemende kinderen en/of de sportvereniging. De OR vergadert ongeveer 6x per jaar. Ook beheert de OR de besteding van de ouderbijdrage. Onze school vraagt aan de ouders een ouderbijdrage. Deze bedraagt 27,- per cursusjaar. Dit is voor extra activiteiten die niet uit de vergoedingen door het ministerie bekostigd kunnen worden, zoals feesten, vieringen, extra materialen en sportactiviteiten. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is een goed gebruik dat de ouders in dezen hun bijdrage leveren.

Naast de MR van de Hoeksteen is de medezeggenschap op het overkoepelende niveau van CSG de Waard belegd bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Klik op deze link voor de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) pagina van De Waard.

 

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de OR mailen: or.hoeksteen@csgdewaard.nl