U bent hier:

Home | Info | Aanmelden leerlingen

Aanmelden leerlingen


Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom. Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het een aantal ochtenden op school komen wennen.

Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de intern begeleider contact met u op voor een intakegesprek. U kunt dan over de specifieke kenmerken van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. Bovendien krijgt u een informatiemap met praktische informatie. Kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen. Hierbij wordt gekeken naar:

- De groepsgrootte
- De groepssamenstelling
- De zorg binnen de groep
 
Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen in onderling overleg ook een dag of een dagdeel komen meedraaien.
 
Download hier ons Inschrijfformulier nieuwe leerlingen