U bent hier:

Home | Info | Vakantieroosters

Vakantieroosters

De data van de vakanties worden slechts voor 1 vakantie door het Ministerie van OCW verplicht vastgesteld en dat is de zomervakantie. Alle andere vermelde data zijn adviesdata. De data die u op de internetsites kunt vinden zijn om die reden niet altijd de juiste. Raadpleeg daarom altijd de schoolgids, de maandbrief of de site voor de juiste data van de vakanties op De Hoeksteen.

 

 
2013 - 2014                          
 
Eerste schooldag                  02-09-2013
Studiedag; kinderen vrij       11-10-2013
Herfstvakantie 21-10-2013 t/m 25-10-2013
Kerstvakantie 23-12-2013 t/m 03-01-2014
Voorjaarsvakantie 17-02-2014 t/m 21-02-2014
Meivakantie 18-04-2014 t/m 05-05-2014
Hemelvaart 29-05-2014 t/m 30-05-2014
2e Pinksterdag 09-06-2014
Studiedag; kinderen vrij 10-06-2014 (onder voorbehoud)
Zomervakantie                           21-07-2014 t/m 29-08-2014 
 
   
 
Verlofregeling en verzuim
 
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Nadrukkelijk maken wij u erop attent dat schoolverzuim door ouders zelf moet worden aangevraagd en alleen dan mag worden toegestaan als er sprake is van buitengewone omstandigheden. Hieronder wordt verstaan: familieomstandigheden, bijzondere jubilea, godsdienstplichten, bezoek aan arts of tandarts, sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden, belangrijke redenen naar het oordeel van de directie. Hieronder wordt niet verstaan: lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes. Ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.
 
Verzoeken om de lessen te mogen verzuimen dienen tijdig en uitsluitend schriftelijk aan de adjunct-directeur te worden gericht. U kunt hiervoor een uniform aanvraagformulier downloaden op onze website.