Vakantieroosters

De data van de vakanties worden slechts voor 1 vakantie door het Ministerie van OCW verplicht vastgesteld en dat is de zomervakantie. Alle andere vermelde data zijn adviesdata. De data die u op de internetsites kunt vinden zijn om die reden niet altijd de juiste. Raadpleeg daarom altijd de schoolgids, de maandbrief of de site voor de juiste data van de vakanties op De Hoeksteen.

 
2015 - 2016                      
 
Eerste schooldag             24-08-2015
Studiedag; kinderen vrij       02-10-2015, 04-01-2016, 08-02-2016
Herfstvakantie 19-10-2015 t/m 23-10-2015
Kerstvakantie 21-12-2015 t/m 04-01-2016
Voorjaarsvakantie 22-02-2016t/m 26-02-2016
Paasvakantie 25-03-2016 t/m 28-03-2016
Meivakantie 25-04-2016 t/m 06-05-2016
2e Pinksterdag 16-5-2016
Studiedag; kinderen vrij  10-06-2016
Studiedag; kinderen vrij 29-06-2016 (onder voorbehoud)
Laatste vrijdag 's middags vrij                     08-07-2016
 
 Zomervakantie                                                            11-07-2016 t/m 19-08-2016  
 
2016 - 2017                      
 
Herfstvakantie                                  17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie                              26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie                         27-02-2017 t/m 03-03-2017
Paasvakantie                         14-04-2017 t/m 17-04-2017
Meivakantie                         24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart                         25-05-2017 t/m 26-05-2017
Pinksteren                         05-06-2017
Zomervakantie                         10-07-2017 t/m 18-08-2017
   
 

De studiedagen van onze school voor 2016-2017 worden in de loop van het schooljaar ingepland

Verlof regeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Nadrukkelijk maken wij u erop attent dat schoolverzuim door ouders zelf moet worden aangevraagd en alleen dan mag worden toegestaan als er sprake is van buitengewone omstandigheden. Hieronder wordt verstaan: familieomstandigheden, bijzondere jubilea, godsdienstplichten, bezoek aan arts of tandarts, sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden, belangrijke redenen naar het oordeel van de directie. Hieronder wordt niet verstaan: lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes. Ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Verzoeken om de lessen te mogen verzuimen dienen tijdig en uitsluitend schriftelijk aan de adjunct-directeur te worden gericht. U kunt hiervoor het uniforme aanvraagformulier downloaden.

Klik hier voor het aanvraagformulier.