U bent hier:

Home | Informatie

Informatie

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Van school uit proberen we u goed op de hoogte te houden van alle activiteiten die op school plaatsvinden. U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder in de groep van uw kind of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Uw hulp en betrokkenheid vinden wij heel waardevol!

Op deze pagina en de pagina's uit het linkermenu kunt u nalezen hoe wij onze ouders zo goed mogelijk informeren en hoe we uw betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de school zo optimaal mogelijk vormgeven. Ook leest u hoe de ouderraad en de medezeggenschapsraad functioneren. We leggen verantwoording af over ons onderwijs en de ontwikkeling van de school via het Jaarverslag op de pagina Jaarverslag en documenten. Op die pagina treft u ook de belangrijkste protocollen van onze school aan.