U bent hier:

Home | Onze school | Onze identiteit

Voor ieder kind een waardevolle basis

Onze school is een christelijke basisschool.

We zien ieder mens, elk kind, als een uniek schepsel van God. Ieder mens is uniek en heeft onvervangbare waarde. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Niet van gelijkheid. Zo ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen, persoonlijke manier. We vinden het belangrijk dat het eigene van elk kind gerespecteerd wordt en dat zijn gevoel van eigenwaarde en zijn zelfvertrouwen beschermd en vergroot worden. 

Veel ouders kiezen principieel voor een christelijke school. Ook ouders zonder kerkelijke of christelijke achtergrond kiezen voor De Hoeksteen. Deze ouders en hun kinderen zijn van harte welkom. Uiteraard verwachten we van iedereen dat er aan alle activiteiten en lessen op school wordt deelgenomen en dat andersdenkenden elkaar met respect behandelen.

Iedere schooldag begint en eindigt met een gebed of een lied. Enkele malen per week vertelt de leerkracht een bijbelverhaal, waarbij hij een link legt met de actualiteit of hoe we omgaan met elkaar. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van het kind vormen. Verder hebben de christelijke feestdagen een bijzondere plek op De Hoeksteen. 

Bij ons godsdienstonderwijs hanteren we de methode ‘Trefwoord’. Deze methode besteedt ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten. 

De Hoeksteen is een sociale school, met niet alleen aandacht voor het eigen schoolklimaat. Daarom kennen we ‘Hoeksteen in Actie’! Wekelijks mogen de kinderen een vrijwillige bijdrage meebrengen voor ontwikkelingswerk. In ieder lokaal staat een spaarpot waarin elke dinsdag geld verzameld wordt. We vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg leren delen. De projecten waar het geld naar toe gaat staan dicht bij de belevingswereld van de kinderen. We besteden in de groep aandacht aan de projecten, zodat kinderen besef krijgen van de wereld om zich heen. 

Als school hebben we een school in India en één kind financieel geadopteerd. Ook ondersteunen we incidentele acties, zoals de actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans en houden we om het jaar een sponsorloop voor de Roparun waaraan enkele leerkrachten van onze school meedoen. In de maandbrief vindt u regelmatig een overzicht van de besteding van dit geld.