De Kangoeroeklas

Met sprongen vooruit!

Ook het komende schooljaar kent CSG De Waard een regionale plusklas, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid.

De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

·   Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling.

Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.

·   Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden

Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.

·   Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/ dochter. In september 2014 verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

Voor en door de ouders van deze kinderen is er ook een oudergroep opgericht. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van CSG De Waard. De oudergroep is ook per mail te bereiken voor vragen, opmerkingen e.d. via ouders.kangoeroe@csgdewaard.nl