Inzet van ICT

Met ingang van schooljaar 2014-2015 beschikt de school over voldoende moderne laptopjes om met een hele klas tegelijk met software te kunnen werken.

In groep 1 en 2 laten we de kinderen kennismaken met de computer met behulp van diverse online reken- en woordenschatprogramma’s die bij onze methode passen.

In de groepen 3 tot en met 8 werken de kinderen meerdere malen per week met digitale reken-, lees- en spellingprogramma’s en programma’s voor wereldoriëntatie. De kinderen leren het internet te gebruiken voor informatieverwerving. We hebben ervoor gekozen om de sites niet af te schermen, maar de kinderen ermee te leren omgaan.

Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van ICT binnen ons onderwijs hebben we een ICT-beleidsplan opgesteld. Dit plan is een onderdeel van het schoolplan. 

Elke klas heeft een digitaal schoolbord. Het onderwijs wordt op deze wijze ondersteund met beeldmateriaal.