Ons zorgsysteem

Op De Hoeksteen hebben we, in overeenstemming met onze visie, een goed zorgsysteem. We volgen de prestaties van alle kinderen nauwlettend. Dit geeft ons de mogelijkheid het onderwijs af te stemmen op het individuele kind. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind hanteren we als school het leerlingvolgsysteem van Cito, methode gebonden toetsen, de eerdergenoemde SeoL en de observaties in de groep.