U bent hier:

Home | school | Zorg | Externe zorginstanties

Externe zorginstanties

Logopedie

Elk jaar screent een logopedist onze 5-jarige leerlingen op het gebied van taal- en spraakproblemen. Opvallende uitkomsten worden met de ouders besproken. Mocht uw kind een vervolgonderzoek of de behandeling van een logopediste nodig hebben, kunt u bij de huisarts een verwijzing vragen. Wij werken samen met Logopediepraktijk Wijnmaalen, die in ons gebouw aan de Aalscholver is gevestigd. Gegevens kunt u opvragen bij de intern begeleider. 

De schoolarts 

In groep 2 en 7 zijn er twee onderzoeken door de GGD. De ouders worden vooraf over de inhoud van het onderzoek geïnformeerd. 

Schoolmaatschappelijk werk 

Sara Ramzani is de schoolmaatschappelijk werker van onze basisschool, zij werkt op de donderdagochtend  Ze is bereikbaar via het schoolnummer. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor u en al uw vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van uw kind(eren). Aarzel niet om eens binnen te stappen, omdat het prettig of nuttig kan zijn om met iemand van gedachten te wisselen, ook voor de kleine vragen!