U bent hier:

Home | welkom bij de Hoeksteen

Welkom bij CBS De Hoeksteen

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk. Deze gids kan u helpen bij het kiezen van een basisschool. In deze schoolgids schrijven we over de werkwijze en de sfeer, maar ook over de resultaten. Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling en het welzijn van ieder kind. Onze missie is dan ook:  Voor ieder kind een waardevolle basis!

De Hoeksteen is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We vinden het belangrijk dat in onze school een veilige en vertrouwde sfeer heerst waarin iedereen tot zijn recht komt. Structuur, orde en regelmaat dragen ook bij aan een positief en prettig schoolklimaat. Ter ondersteuning hierbij gebruiken we naast onze godsdienstmethode in alle groepen een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Geheel in de lijn van het bovenstaande werken De Hoeksteen en Kivido BV (een professionele organisatie voor Kinderopvang en buitenschoolse opvang) sterk met elkaar samen. 
Sinds enkele jaren zijn er meerdere BSO-groepen in Villa Hoek gevestigd en kunt u uw 0 tot 4 jarige kinderen naar kinderdagverblijf ‘t Hoekje op De Hoeksteen brengen. Zo ontstaat er één geïntegreerd aanbod met een doorgaande lijn van 07.00 uur tot 18.30 uur voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

De Hoeksteen kent een rooster van gelijke dagen van 5 uur, met een korte middagpauze waarin het gezamenlijk overblijven een belangrijk sociaal onderdeel is. De woensdagmiddag is vrij. Dit rooster brengt de kinderen debenodigde structuur, rust en regelmaat omdat ze elke dag hetzelfde dagprogramma volgen en er een betereverdeling tussen naar school gaan en (buiten)spelen mogelijk is. 
 
De Hoeksteen is ‘School op Seef’. We vinden gezond gedrag op alle vlakken belangrijk en dit betekent dat in schooljaar 2014-2015 onze groene schoolpleinen worden opgeknapt, geheel passend bij onze ontwikkeling als Gezonde School.

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom. Voor meer en actuele informatie kunt u ook onze website bekijken: http://dehoeksteen.csgdewaard.nl of onze school op Facebook opzoeken.

Namens het team van CBS De Hoeksteen,
Marco de Jong,
directeur
Yvonne Verweij,
adjunct-directeur