fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
6
februari

Oudergebedsgroep

  • heer M de Jong
  • 6 februari 2019 om 08:30

Wie​ ​bidt​ ​er​ ​met​ ​ons​ ​mee?
Omdat​ ​gebed​ ​een​ ​krachtig​ ​middel​ ​is​ ​en​ ​tot​ ​zegen​ ​kan​ ​zijn​ ​voor​ ​een​ ​school​ ​hebben​ ​een​ ​aantal ouders​ ​het​ ​initiatief​ ​genomen​ ​voor​ ​een​ ​ouder-gebedsgroep.​ ​Iedereen​ ​die,​ ​ongeacht​ ​kerkelijke gezindte,​ ​samen​ ​mee​ ​wil​ ​bouwen​ ​aan​ ​een​ ​positief,​ ​​ ​goed​ ​en​ ​christelijk​ ​leer-en​ ​leefklimaat​ ​is welkom​ ​om​ ​mee​ ​te​ ​komen​ ​bidden.

We​ ​komen​ ​​samen​ ​op​ ​de​ ​eerste ​woensdag van de maand .
Geïnteresseerd?​ ​Aanmelden​ ​kan​ ​via​ ​het​ ​e-mailadres:​ ​gebedsgroephoeksteen@hotmail.com.

U​ ​bent​ ​van​ ​harte welkom!