fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bereikbaarheid en communicatie

De school is telefonisch bereikbaar, in geval van nood kunt u altijd contact opnemen. Andersom geldt hetzelfde, als er iets dringends is, kan uw kind altijd contact met u opnemen.

U kunt een wijziging in uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres aan ons doorgeven via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys.