fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Hulpouders

De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind, we stellen uw hulp zeer op prijs. U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld bij het lezen met BOUW, spelletjesochtend in groep 2, computerhulp, natuurpad, moestuin, organiseren van feesten, TSO, sportevenementen, begeleiding bij excursies, schoolreizen enz. 

Bij veel activiteiten op onze school is de hulp van de ouders onmisbaar! Jaarlijks voor de herfstvakantie vragen we uw hulp via de hulpouderbrief. U kunt hierin lezen bij welke activiteiten we hulp nodig hebben. Hierbij zullen we al zoveel mogelijk de dag en data aangeven. Uiteraard kunnen we u niet verplichten, maar we hopen van harte dat u zich wilt inzetten voor uw kind en de school!