fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Hulpouders en ouderparticipatie

De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak.
We hebben binnen onze school de afspraak dat elke ouder minimaal één keer per jaar ergens mee meehelpt - vele handen…

U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld bij het lezen met BOUW, spelletjesochtend in groep 2, computerhulp, natuurpad, moestuin, organiseren van feesten, TSO, sportevenementen, begeleiding bij excursies, schoolreizen enz. 

Bij veel activiteiten op onze school is de hulp van de ouders onmisbaar! Aan het begin van het schooljaar vragen we uw hulp via de hulpouderbrief. In deze brief leest u bij welke activiteiten we hulp nodig hebben, waarbij we zoveel mogelijk dagdelen & data aangeven.
We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind en we stellen uw hulp zeer op prijs!