fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderraad en -bijdrage

Naast een medezeggenschapsraad heeft onze school ook een actieve ouderraad. Zij organiseren, samen met teamleden, allerlei festiviteiten zoals de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paaslunch, het zomerfeest en buitenschoolse sportactiviteiten. Op vrijwillige basis kunnen leerlingen meedoen aan diverse toernooien: basketbal (kerstvakantie), schoolvoetbal (voorjaar), zwemkampioenschappen (maart), de avondvierdaagse (juni) en korfbal (juni).
Deelname aan buitenschoolse activiteiten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ouders van de deelnemende kinderen en/of de sportvereniging.

De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Daarnaast overleggen de commissies op verschillende momenten met elkaar. Ook beheert de OR de besteding van de ouderbijdrage.

Onze school vraagt aan de ouders een ouderbijdrage. Deze bedraagt €32,50 per cursusjaar per leerling. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten die niet uit de vergoedingen door het ministerie bekostigd kunnen worden, zoals feesten, vieringen, extra materialen en sportactiviteiten. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is een goed gebruik dat de ouders in dezen hun bijdrage leveren. De ouderbijdrage wordt jaarlijks in oktober geïnd, u ontvangt hier bericht over.

Het rekeningnummer van de OR: 

OR leden:

Dagelijks bestuur:

Annemarie Boekee (voorzitter)

Cynthia Klepke (penningmeester) 

Carla Alberts (secretaris)

Algemene leden:

Sabrina Boer, Danielle Goudswaard, Elise Houtman, Chantal Jagroep, Jeanette van der Linden, Mariëlle Mourits, Irene Russcher, Christel Heijmans, Gerda Verloop en Ilona van Dongen.

Adviserend lid: Yvonne Verweij (adjunct-directeur)

 

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de OR mailen: or.hoeksteen@csgdewaard.nl