fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Melden afwezigheid & wijzigen gegevens

De school is telefonisch goed bereikbaar: in geval van nood kunt u altijd contact opnemen. Andersom geldt hetzelfde: als er iets dringends is, kan uw kind altijd contact met u opnemen.

Wanneer uw kind ziek is of door andere onvoorziene omstandigheden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit voor schooltijd door te geven aan een medewerker van de BSO of aan onze conciërge, Cindy Lakerveld, op telefoonnummer 0186-619661.

U kunt een wijziging in uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres aan ons doorgeven via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys.