fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
26
november

Trefwoord

We gaan ons vizier richten op het kerstfeest. Het thema is ‘Geloven’. Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede. 
Geloof en godsdienst hebben het moeilijk in een wereld van meten, tellen en exact weten; voor zoeken of twijfelen is steeds meer ruimte. En toch vieren mensen wereldwijd ieder jaar Kerstmis. Een feest van hopen, verlangen, dromen en geloven. Welk houvast heeft het ons te bieden?
We lezen in de Bijbel in Lucas 1 en 2. We zien dat Zacharias en Elisabet op hoge leeftijd te horen krijgen dat ze een zoon zullen krijgen. Maria krijgt te horen dat zij de moeder van Gods zoon zal worden. En tot slot vraagt een Engel de herders om te geloven in de vrede die God toewenst aan iedereen die hij liefheeft.

Een periode van gezellig samenzijn, geborgenheid bij elkaar zoeken, breekt aan. Voor velen is dit een heerlijke tijd. We denken ook aan mensen die hun dierbaren moeten missen, en waar deze tijd minder fijn is. We hopen dat de bijbelverhalen, de liederen en het geloof hen troost kan bieden. 

Liedjes die we zingen, naast de liedjes van Trefwoord: 
Bovenbouw: Sorry zeggen, Driftkikker, Zoals klei in de hand van de pottenbakker, Hou je aan de regels, Bouw je leven op de rots, Laat de kinderen tot mij komen
Middenbouw: Een echt wereldplan, Nummer 1 , Iets van alle dieren, Jozef had een jas 

Klik op de liedjes om naar youtube te gaan.