fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
30
november

Nieuwe leerkracht in groep 2 op De Hoeksteen

Beste ouders en verzorgers van onze jongste leerlingen,

Aan het begin van het weekend willen we u nog van goed nieuws op de hoogte brengen. We zijn blij dat we, na het onverwachte bericht dat juf Mirjam ons gaat verlaten, na de sollicitatieprocedure van de afgelopen weken, Willemien Malenstein op onze school kunnen gaan benoemen als leerkracht. Juf Willemien werkt momenteel nog als leerkracht in een kleutergroep in Rotterdam. Uiterlijk per 1 februari zal zij op onze school komen werken. Binnenkort zal zij zichzelf aan u voorstellen.