fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
20
december

Trefwoord

De afgelopen weken hebben we met de kinderen naar het kerstfeest toegeleefd. Met elkaar hebben we een fijne, mooie kerstwandeling gehad. Wij hopen dat het kerstverhaal ook dit jaar weer inspirerend was!
Na de welverdiende vakantie, praten we in de groep verder over het thema ‘Gelukwensen’. Rond de jaarwisseling wensen we elkaar ongetwijfeld vaak ‘het beste’ toe, maar in hoeverre hebben we daar zelf invloed op? Hoe doe je dat, gelukkig worden? Hoe maken we met elkaar de wereld gelukkig? Wat vertelt de bijbel ons over hoe we dat moeten doen?

Vanuit de bijbel vertellen we onder andere de verhalen over De Bergrede (Matteüs 5), de beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23), de bruiloft (Lucas 14, 15-22), genezing van de zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17) en de bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34).

Liedjes die we zingen, naast de liedjes van Trefwoord: 
Bovenbouw: Sorry zeggen, Driftkikker, Zoals klei in de hand van de pottenbakker, Hou je aan de regels, Bouw je leven op de rots, Laat de kinderen tot mij komen 
Middenbouw: Een echt wereldplan, Nummer 1 , Iets van alle dieren, Jozef had een jas 
Onderbouw: Dag ster grote ster, In een stalletje, Samen warm gezellig