fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
24
maart

Trefwoord

Door de maatregelen rondom het coronavirus, kunnen we de kinderen niet de verhalen uit Trefwoord vertellen. Wat u wel kunt doen, is de verhalen die gepland stonden, te lezen uit de Bijbel. 

Thema: Verbinden
Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.
Bijbelverhalen: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden (Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30).

Thema: Volgen
Mensen volgen en navolgen. In hun doen en hun denken, in hun keuzes en levenswaarden.
Bijbelverhalen: Twee blinden (Matteüs 20, 29-34); Intocht Jeruzalem (Johannes 12, 12-16); Laatste avondmaal (Johannes 13); Gevangengenomen (Johannes 18 en 19); Paasmorgen (Johannes 20); Petrus volgt Jezus (Johannes 21, 1-25).

Liedjes die jullie thuis kunnen zingen:
Bovenbouw: Sorry zeggen, Driftkikker, Zoals klei in de hand van de pottenbakker, Hou je aan de regels, Bouw je leven op de rots, Laat de kinderen tot mij komen
Middenbouw: Een echt wereldplan, Nummer 1 , Iets van alle dieren, Jozef had een jas, Hij alleen, dank U wel, God heeft een plan met je leven
Onderbouw: Tollen van geluk (Trefwoord), Ken je dit verhaal?, Wie ben jij?