fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
29
mei

Trefwoord

In deze bijzondere periode, zoeken we ook tijdens de momenten van Trefwoord naar wat de bijbel ons kan leren. We praten met elkaar over het thema ‘Wachten’ en op welke momenten we geduldig moeten zijn. Zeker in deze tijd, waar we verlangen naar ontmoetingen met bijvoorbeeld opa of oma, worden we soms ongeduldig! Door er met elkaar over te praten, en te kijken naar wat de bijbel ons vertelt, proberen we met deze gevoelens om te gaan. 
In de bijbel lezen we over het Pinksterfeest. Nadat Jezus met Hemelvaart naar de hemel ging, beloofde hij Zijn leerlingen dat Hij hen nooit alleen zou laten. Ze moeten wachten tot het Pinksterfeest…. Hoe gingen zij hier mee om? 
In het boek Handelingen kunnen u en jullie hier over lezen. 

Ook behandelen we het thema ‘Protesteren’. Wellicht voelen u en jullie ook momenten van onrust, en wil je in opstand komen tegen de regels. Zeker wanneer het onrechtvaardig voelt! In de bijbel lezen we ook verhalen waarin er tegengesputterd wordt of een weerwoord gegeven.
In alle groepen wordt het bijbelboek Ester behandeld. 

Liedjes die jullie thuis kunnen zingen:
Bovenbouw: Sorry zeggen, Driftkikker, Zoals klei in de hand van de pottenbakker, Hou je aan de regels, Bouw je leven op de rots, Laat de kinderen tot mij komen
Middenbouw: Een echt wereldplan, Nummer 1 , Iets van alle dieren, Jozef had een jas, Hij alleen, dank U wel, God heeft een plan met je leven
Onderbouw: Tollen van geluk (Trefwoord), Ken je dit verhaal?, Wie ben jij?