fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
2
juni

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.

De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, etc. 

De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders en
4 personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van Ton de Koning is er een vacature ontstaan bij de oudergeleding van de GMR. 

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

  • Warm voorstander van christelijk onderwijs.
  • Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard.
  • Brede maatschappelijke oriëntatie.
  • Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Jovanka de Jong, secretaris (j.dejong@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat (Jantine Zilverschoon, tel 0186-621461 of per mail). Aanmelden kan tot en met vrijdag 3 juli 2020 bij Jantine Zilverschoon, via j.zilverschoon@csgdewaard.nl.