fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
23
juni

Trefwoord

Deze laatste weken staan de verhalen van Mozes centraal. Eerst het thema ‘Redden’, waarbij gekeken wordt naar hoe we kunnen helpen of wegkijken in moeilijke situaties. Hoe kunnen we iemand geborgenheid en veiligheid bieden? In de bijbel lezen we de verhalen uit Exodus 1 t/m 4; de geboorte van Mozes en de vlucht naar de woestijn.
Op het plaatje ziet u hoe Mozes, nadat hij in een biezen mandje gelegd is om hem te beschermen, opgevangen wordt door de dochter van de farao. Willen jullie hier meer over lezen? In Exodus 1 en 2 zijn deze verhalen te vinden. 

Daarna het thema ‘Overgaan’. Hoe is het om van een oude naar een nieuwe omgeving te gaan? Hoe kunnen onbekende situaties ons verrassen? 
De bijbelverhalen uit Exodus 5 t/m 15 worden gelezen, waarbij we lezen over de tien plagen en de doortocht door de Rode Zee. We zien hoe God het volk Israël beschermd tijdens hun overgang naar een nieuwe situatie. 

En natuurlijk naderen we het einde van het schooljaar. Een moment om terug te kijken met elkaar op een bijzonder schooljaar. Mooie momenten, leerzame momenten, moeilijke momenten, verrassende momenten… We hopen dat ook dit jaar de verhalen van Trefwoord, maar zeker de verhalen uit de Bijbel, ons wat geleerd hebben over hoe om te gaan met deze momenten. 

Deze laatste weken hebben we weinig gezongen, door de bestaande maatregelen. Wel kunnen jullie thuis uit volle borst met elkaar de volgende liedjes zingen:
Bovenbouw: Sorry zeggen, Driftkikker, Zoals klei in de hand van de pottenbakker, Hou je aan de regels, Bouw je leven op de rots, Laat de kinderen tot mij komen
Middenbouw: Een echt wereldplan, Nummer 1 , Iets van alle dieren, Jozef had een jas, Hij alleen, dank U wel, God heeft een plan met je leven
Onderbouw: Tollen van geluk (Trefwoord), Ken je dit verhaal?, Wie ben jij?