fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
2
juli

Laatste rapport en oudergesprekken

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

De vreemde periode, waarbij leerlingen veel onderwijs op afstand hebben genoten en vervolgens een aantal weken om de dag op school zijn geweest, heeft uiteraard invloed op de ontwikkeling van leerlingen: in positieve en in negatieve zin. Leerlingen zijn op sommige vlakken enorm gegroeid, maar op andere vlakken minder. En dit verschilt per leerling.

Zicht op ontwikkeling van een leerling
Onze leerkrachten hebben tijdens het onderwijs op afstand óók een beeld van de ontwikkeling van hun leerlingen gekregen. Nu we al enkele weken weer gewoon naar school gaan, leveren de observaties in de klas en de methodegebonden toetsen ook weer een beeld op. Daarnaast hebben we er voor gekozen om de meeste Cito-toetsen gewoon af te nemen en ook een normaal rapport aan de kinderen mee te geven.

Waarde van de toetsresultaten
Het kan zijn dat toetsen nu een ander beeld geven dan dat uw kind normaliter voor een bepaalde toets of voor een bepaald vak scoort. We willen benadrukken dat het blad in het rapport, waarop u de meest recente Cito-scores kunt zien, géén compleet beeld geeft van de ontwikkeling van uw kind. Het geeft ook ‘geen garanties voor de toekomst’! We verzoeken u daarom om kennis te nemen van deze scores, maar u kunt de ontwikkeling van uw kind er verder niet mee beoordelen. Dat doen wij ook niet.

Onze leerkrachten hebben deze Cito-toetsen van de leerlingen geanalyseerd en gebruikt voor passende aanpassingen in het onderwijs. Ook richting schooljaar 2020-2021 bepalen deze analyses het niveau van het onderwijs per vakgebied per jaargroep. We gebruiken de Cito-uitslagen dus niet om harde analyses over ontwikkeling van leerlingen te maken. We gebruiken ze wel om te zorgen dat we goed bij de leerlingen aan kunnen sluiten.

Verdere openstelling ParnasSys
Vanaf morgen zijn de Cito-scores ook in het ouderportaal van ParnasSys zichtbaar. Als de scores ons verbazen, en wij een aanleiding zien om daarover met u in gesprek te gaan, dan heeft u van ons een uitnodiging gekregen voor de laatste oudergesprekken van 1 - 3 juli. Als u geen uitnodiging hebt ontvangen dan hebben we de scores gezien, weten we ze te plaatsen binnen het beeld wat we van uw kind al hebben en hebben we ook voor volgend jaar uw kind goed in beeld. 

Laatste ronde oudergesprekken
Normaliter vragen wij u om in de laatste weken, als er geen oudergesprek heeft plaatsgevonden in deze laatste ronde, even op een informele manier bij de leerkracht langs te lopen als u hem of haar wilt bedanken. Daar is deze laatste ronde van oudergesprekken niet voor bedoeld. Gezien de huidige richtlijnen ligt dat momenteel wat ingewikkelder. Mocht u de leerkracht toch even gedag willen zeggen, dan verzoeken wij u dat op een andere, gepaste manier te doen.