fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
11
september

De beslisboom: Mag uw kind wel of niet naar school?

Het RIVM, AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een vragenlijst en beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen voor COVID-19 om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar school kan komen. Met de beslisboom kan worden beoordeeld of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is een beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 en een beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving van het RIVM. U vindt de documenten hieronder.

Beslisboom 0-6 jaar
Beslisboom 7-12 jaar

Wilt u bij twijfel deze gebruiken om te beslissen of uw kind wel of niet naar school kan? Uiteraard meldt u uw kind wel gewoon ziek op school. Bij voorbaat dank.