fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
23
april

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.

De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, etc. 

De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders en
4 personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 loopt de zittingstermijn af van Marjon Dekker en Siebe Terband. Aangezien bij de vorige vacature-ronde beide kandidaten zijn toegetreden, betreft de vacature nu één ouder die onze GMR kan komen versterken.

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

  • Warm voorstander van christelijk onderwijs.
  • Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard.
  • Brede maatschappelijke oriëntatie.
  • Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marjon Dekker, voorzitter (dekkermarjon.md@gmail.com), Jovanka de Jong, secretaris (j.dejong@csgdewaard.nl) of het bestuurssecretariaat bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 juni 2021 bij Jantine Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).