fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
15
juli

Trefwoord

We hebben sluiten Trefwoord af met elkaar, om daarna van een welverdiende vakantie te gaan genieten. Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden, behandelen we het thema ‘Beginnen’ zowel in de slotweek als in de startweek van het nieuwe jaar. We praten samen over hoe je opnieuw kunt beginnen, en dan weer iets gaat opbouwen.
In het nieuwe schooljaar lezen we uit het eerste bijbelboek Genesis, waarbij de verhalen over de schepping en de ark van Noach centraal staan.
Liedjes die gezongen worden door de onderbouw: kom aan boord, diep als de zee.