fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
21
april

Trefwoord

We hebben met elkaar een fijne Paasviering beleefd. Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld wordt het nieuwe thema ‘Weet je het zeker?’ behandelen. Dit zal gaan over twijfels, maar ook over zekerheden. Hier hebben we allemaal mee te maken, en hoe gaan we hier mee om? 
In de bijbel lezen we over de Emmaüsgangers, twee mannen die Jezus onderweg ontmoeten (Lucas 24, 13-35). Over Thomas, die het moeilijk vindt om te geloven dat Jezus leeft (Johannes 20, 1-29). Ook lezen we een verhaal over de priesters die een verhaal verzinnen dat het lichaam van Jezus gestolen is (Matteüs 28, 11-15)

Liedjes die gezongen worden:
Onderbouw: Hosanna (Tref), Weet je dat het lente wordt?, Hij leeft, Een stralend nieuwe dag (Tref)
Midden- en bovenbouw: Samen op weg naar Pasen, Wij vieren feest, De steen is weg, Kleine ezel, Weet je dat de lente komt