fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
20
december

Trefwoord

De afgelopen weken hebben we met de kinderen naar het kerstfeest toegeleefd. In de verhalen van Trefwoord stond centraal dat iedereen op zijn of haar eigen manier belangrijk is en meetelt. Met elkaar hebben we een fijne kerstviering gehad.

In het nieuwe jaar gaan we met Tref ons bezig met moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Waarom is ‘leren’ en het volgen van onderwijs een voorwaarde voor een betere wereld? Je kunt wel ergens of naar iemand kijken, maar zie je het ook echt? Zien we naar elkaar om? En hoe doe je dat eigenlijk?

De bijbelverhalen die centraal staan, kunnen gevonden worden in Lucas 3 en 4. We vertellen verhalen over Johannes de Doper, Jezus in de woestijn en Jezus in de synagoge van Nazaret.
Ook richten we ons op de verhalen die in Marcus 1 en 6 staan. We horen de verhalen over Jezus die Zijn leerlingen roept om Hem te volgen. En Jezus die over het water loopt. Waarom doet Hij dat?
We zullen ons richten op de verhalen waarin Jezus mensen geneest. Een prachtige manier waarop Jezus laat zien dat Hij naar mensen omziet. Deze verhalen staan in Matteüs 13, 14 en 17.

Enkele liederen die we de afgelopen tijd gezongen hebben zijn: Wij zijn op weg, Sterren in de nacht, Goed nieuws , Vrolijk kerstfeest, Midden in de winternacht