fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ieder kind een waardevolle basis!

Onze school is een christelijke basisschool. We zien ieder mens, elk kind, als een uniek schepsel van God. Ieder mens is uniek en heeft onvervangbare waarde. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Niet van gelijkheid. Zo ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen, persoonlijke manier. We vinden het belangrijk dat het eigene van elk kind gerespecteerd wordt en dat zijn gevoel van eigenwaarde en zijn zelfvertrouwen beschermd en vergroot worden. Voor die persoonlijke ontwikkeling van een kind, vinden we het belangrijk dat kinderen samen werken, elkaar helpen, elkaar uitdagen en met elkaar leren. Dit alles stimuleren wij in een open en veilige sfeer.

Veel ouders kiezen bewust voor een christelijke school. Dit geldt ook voor ouders zonder kerkelijke of christelijke achtergrond. Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom op De Hoeksteen! Uiteraard verwachten we dat alle leerlingen aan alle activiteiten en lessen op school deelnemen en dat iedereen elkaar met respect behandelt.

Hoe maken we onze christelijke identiteit zichtbaar?

Godsdienstige vorming
Iedere schooldag begint en eindigt met een gebed of een lied. Enkele malen per week vertelt de leerkracht een bijbelverhaal, waarbij hij een link legt met de actualiteit of hoe we omgaan met elkaar. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van het kind vormen. Verder hebben de christelijke feestdagen een bijzondere plek op De Hoeksteen.

Bij ons godsdienstonderwijs hanteren we de methode ‘Trefwoord’. Deze methode besteedt ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten.

‘Hoeksteen in actie’
De Hoeksteen is een sociale school, met niet alleen aandacht voor het eigen schoolklimaat. Daarom kennen we ‘Hoeksteen in Actie’!
Twee maal per jaar doen we een actie voor een goed doel. Zo leren kinderen al vroeg te delen. De projecten waar het geld naar toe gaat staan dicht bij de belevingswereld van de kinderen. We besteden in de groep aandacht aan de projecten, zodat kinderen besef krijgen van de wereld om zich heen.