fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuwsbrieven

Elke maand verschijnt de digitale nieuwsbrief. Hierin treft u alle informatie aan over de volgende maand. Zo bent u steeds tijdig op de hoogte van activiteiten die er gaan plaatsvinden. Soms wordt er in de nieuwsbrief ook teruggeblikt. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij deze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Wanneer u een ander adres, telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres e-mailadres krijgt kunt u dat doorgeven aan onze administratie: admin.hoeksteen@csgdewaard.nl.

Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

Ook hebben wij een Facebookpagina, waarop veel foto's te zien zijn van actuele activiteiten.

19
februari

Informatiebijeenkomst op 19 maart 2018

Op 19 maart organiseert CSG De Waard een informatiebijeenkomst voor mensen die e...

25
januari

Bibliotheekbezoek groep 1/2

De leerlingen van de groepen 1 en 2 waren uitgenodigd om op bezoek te komen in d...

23
januari

EHBO examen gehaald!

Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor hun EHBO examen. Gefeliciteerd gr...

21
december

Kerstviering

We hebben samen met de kinderen genoten van een gezellig kerstfeest. In de Wille...

20
december

Hoeksche Waard Actief

Binnen de Hoeksche Waard worden er verschillende activiteiten aangeboden op het...

19
december

Een geslaagde creamiddag

Op dinsdagmiddag 19 december hebben de kinderen van De Hoeksteen een creatieve m...

11
december

Sneeuwpret

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben vandaag de gymles ingeruild voor sneeu...

8
december

Bezoek Onderwijswoordvoerder 2e kamer

Zojuist in gesprek met Stieneke van der Graaf op De Hoeksteen. Met andere school...