fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Doublure en versnellen

Doublure

In principe doorloopt een kind de basisschool in acht opeenvolgende jaren. Soms komt het voor dat besloten wordt het kind een jaar over te laten doen. Uiteraard hebben er dan al diverse zorggesprekken plaatsgevonden en gebeurt dit in nauw overleg met alle betrokkenen. Redenen voor het laten doubleren van een kind kunnen zijn dat de extra hulp onvoldoende resultaat heeft opgeleverd of omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind achterblijft. Wanneer een kind een jaar overdoet wordt het extra ondersteund middels een handelingsplan. Zo wordt het kind mogelijkheden geboden zich optimaal te ontwikkelen en eventuele achterstanden weg te werken.

De uiteindelijke beslissing tot ‘zittenblijven’ is een schoolverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat het team van de school een bindend besluit hierover neemt.

 

Versnellen

Het kan ook voorkomen dat een kind wel naar een volgende groep gaat, maar voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Mogelijk haalt het kind op dat vakgebied niet het beoogde eindniveau van de basisschool. Vanzelfsprekend zal de school inzetten op een zo hoog mogelijk resultaat, in goed overleg met de ouders.

De kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen verrijkingsmateriaal aangeboden, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Ook is het mogelijk om een groep versneld te doorlopen, dit gaat volgens de beleidsprocedure die door de school is opgesteld.