fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ondersteuningsstructuur voor specifieke onderwijsbehoeften

Op De Hoeksteen hebben we, in overeenstemming met onze visie, een goed systeem om leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. We volgen de prestaties van alle kinderen nauwlettend. Dit geeft ons de mogelijkheid het onderwijs af te stemmen op het individuele kind. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind hanteren we als school het leerlingvolgsysteem van Cito, methode gebonden toetsen, het volgsysteem ‘Op School’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de observaties in de groep.
U kunt hier meer lezen over de manier waarop wij deze specifieke ondersteuning vorm hebben gegeven.