fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Intern begeleider

Onze intern begeleider (ib’er), Hettie Groeneveld, volgt de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineert de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen die deze zorg nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.

Als intern begeleider ondersteunt zij collega’s met adviezen, neemt individuele toetsen bij de kinderen af en voert (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra hulp in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib’er de ontwikkeling van deze leerling.