fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Intern begeleider

Onze intern begeleiders (ib’er), Hettie Groeneveld en Christa van der Velden, volgen de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineren de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen die deze zorg nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.

Als intern begeleiders ondersteunen zij collega’s met adviezen, nemen individuele toetsen bij de kinderen af en voeren (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra hulp in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib’er de ontwikkeling van deze leerling.

Hettie is de ib'er van groep 1 t/m 3. Christa is de ib'er van groep 4 t/m 8.