fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

De leerkrachten streven ernaar dat alle leerlingen op elk vakgebied goed mee kunnen komen. Door de goede opzet van ons onderwijs kunnen we (groepjes) leerlingen bij hun onderwijsbehoeften passende ondersteuning binnen en buiten de klas bieden. Maar wat gebeurt er als een kind de ontwikkeling van de groep bij een bepaald vak niet kan bijbenen? In dat geval zal de groepsleerkracht alles doen wat binnen de mogelijkheden ligt om het kind extra te ondersteunen in de eigen groep. Indien dit onvoldoende resultaat geeft, komt de uitgebreidere leerlingenzorg in beeld. 

 

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: ‘Geen kind het eiland af’. Wij streven er naar elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. De basisondersteuning  en de extra ondersteuning van onze school is voor bijna alle kinderen toereikend, maar niet altijd.

 

Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind? 

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is. 

Op De Hoeksteen hebben we jarenlange ervaring met de begeleiding van kinderen met fysieke beperkingen, met ernstige lees- of rekenproblematiek, met ondersteuningsbehoeften vanwege hoogbegaafdheid of met vormen vanuit het autistisch spectrum.

De inrichting van het zorgtraject kunt u lezen op onze site, pagina Zorgtraject Passend Onderwijs.