fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Samen lerend naar een solide toekomst!

Als één van de zestien scholen van Christelijke Scholengroep De Waard wil onze school een waardevolle en inspirerende basis vormen bij ieder kind.

De Hoeksteen verbindt en ondersteunt, is bepalend voor het fundament van het hele bouwwerk. Solide, om de wereld mee in te kunnen gaan!

Precies wat wij als team nastreven: ‘De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!’ 

We stemmen ons onderwijs zo veel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. We richten ons op de ontwikkeling van ‘het hele kind’: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve vakken, de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en het zelfstandig leren werken.

 

Klik hier voor de flyer van CBS De Hoeksteen.