fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wat vinden we op De Hoeksteen belangrijk?

Onze missie: Samen lerend naar een solide toekomst!

Onze school is een school met een missie: ‘De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!’. Om deze solide basis goed te kunnen vormen, leggen we op bij ons onderwijs het accent op het sociale karakter van de school, als samenleving in het klein, waar goede aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling naast alle vakgebieden waar we goed onderwijs in bieden, met goede zorg voor leerlingen en binnen een duidelijke structuur:

  • We ondersteunen de leerlingen in hun ontwikkeling van goede (basis)vaardigheden en kennis, zodat zij optimale resultaten behalen die bij hun individuele capaciteiten passen.
  • We geven onderwijs op een adaptieve (een bij het kind passende) wijze. We stemmen ons onderwijs af op de leer- en ontwikkelingsbehoefte van een kind. Kinderen leren op hun eigen niveau.
  • We zetten in op ontwikkeling van zelfregulatie bij leerlingen, zodat zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leren. Leerlingen werken vanuit intrinsieke motivatie aan leerdoelen die bij hun ontwikkeling & onderwijsbehoeften horen. Zij leren reflecteren op zichzelf, de manier van werken en opbrengsten van dat werken, zodat zij opgroeien tot authentieke, kritische, zelfdenkende burgers. Bij ons onderwijs is niet methode of de groep leidend, maar de onderwijsbehoefte en daarbij passende instructie of begeleiding.
  • We gebruiken in evenwichtige mate coöperatieve werkvormen, zodat leerlingen de vaardigheid ‘samenwerken’ goed kunnen ontwikkelen.
  • In ons onderwijs zijn niet methodes, maar leerlijnen het fundament.
  • Bij ons onderwijs leren leerlingen onder lestijd overal, zowel binnen als buiten het lokaal. Door de open structuur van ons gebouw en verbindingen tussen lokalen en algemene ruimtes, kunnen leerlingen alle ruimtes benutten om te leren. Onze leerlingen hebben geleerd de passende eigen werkplek te kiezen, waar ze goed kunnen leren.
  • Elke (zorg)leerling heeft binnen het groepsplan een eigen werkplan, gebaseerd op de mogelijkheden & behoeften van het kind.