fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolleiding

Directeur: Yvonne Verweij

Yvonne Verweij is directeur van De Hoeksteen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van beleid op onderwijskundig gebied, meerjarenplanning en kwaliteitsbewaking. Daarnaast zijn personeelsbeleid, financieel beleid en beheer van het gebouw onderdeel van haar werk.  Zij is op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig op CBS De Hoeksteen.

Bij haar afwezigheid zijn de stafleden aanspreekpunt. De directeur vormt samen met de directie ondersteuner, intern begeleiders, de twee bouwcoördinatoren en de Taalklascoördinator de staf van de school. De staf heeft gezamenlijk de verantwoording voor het schoolbeleid, de schoolontwikkeling, de meerjarenplanning en de kwaliteitsbewaking.

Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben is binnen de school een ondersteuningsstructuur opgezet. De intern begeleiders coördineren de ondersteuning van deze leerlingen.
De bouwcoördinatoren sturen het onderwijs aan binnen de onderbouw (groepen 1 t/m 3) en de midden- en bovenbouw (groepen 4 t/m 8). De Taalklascoördinator doet dat voor dat specifieke aspect van het onderwijs op De Hoeksteen.