fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolleiding

De leiding van onze school is in handen van de staf, bestaande uit een directeur, een waarnemend directeur, twee bouwcoördinatoren en drie interne-leerlingbegeleiders. De staf heeft gezamenlijk de verantwoording voor het schoolbeleid en de schoolontwikkeling.

De directeur van de school houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van beleid op onderwijskundig gebied, kwaliteitsbewaking, financieel beleid en personeelsbeleid. De waarnemend directeur heeft het beheer van het gebouw, externe contacten, communicatie met ouders en andere praktische zaken in haar takenpakket. De stafleden ondersteunen de directeur en de personeelsleden. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur. Voor leerlingen die extra ondersteuning bij hun ontwikkeling nodig hebben is binnen de school een ondersteuningsstructuur opgezet (zie de paragraaf over de leerlingenzorg). De intern begeleiders coördineren de ondersteuning van deze leerlingen.

De bouwcoördinatoren sturen het onderwijs aan binnen de onderbouw (groepen 1 t/m 3), de midden- en bovenbouw (groepen 4 t/m 8) en de taalklassen (onderwijs aan nieuwkomers, 6 t/m 12 jaar).