fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolleiding

Directeur: Marco de Jong

Adjunct-directeur: Yvonne Verweij

In het westelijke deel van Oud-Beijerland staan twee christelijke scholen: de Keuchenius en De Hoeksteen. Beide scholen zijn zelfstandig, ieder met eigen sterke kenmerken en verschillende schooltijden.

Marco de Jong is directeur van De Hoeksteen. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van beleid op onderwijskundig gebied, meerjarenplanning en kwaliteitsbewaking. Daarnaast zijn personeelsbeleid, financieel beleid en beheer van het gebouw onderdeel van zijn werk.  

Yvonne Verweij, de adjunct-directeur, is het eerste aanspreekpunt voor De Hoeksteen en neemt veel praktische zaken en delen van de bovengenoemde beleidsterreinen voor haar rekening. Ook heeft zij externe contacten, ondersteuning van leerlingen, (aspecten van) personeelszaken en informatievoorziening in haar takenpakket.

Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben is binnen de school een ondersteuningsstructuur opgezet (zie de paragraaf over de zorg voor onze leerlingen). Hettie Groeneveld en Christa van Velden zijn de intern begeleiders van de school. Zij coördineren de ondersteuning van deze leerlingen.
De bouwcoördinatoren sturen het onderwijs aan binnen de onderbouw (groepen 1 t/m 3) en de midden- en bovenbouw (groepen 4 t/m 8). De Taalklascoordinator doet dat voor dat specifieke aspect van het onderwijs op De Hoeksteen.

De directie vormt samen met de intern begeleiders, de twee bouwcoördinatoren en de Taalklascoördinator de staf van de school. De staf heeft gezamenlijk de verantwoording voor het schoolbeleid, de schoolontwikkeling, de meerjarenplanning en de kwaliteitsbewaking.