fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolleiding

Directeur: Marco de Jong

Adjunct-directeur: Yvonne Verweij

In het westelijke deel van Oud-Beijerland staan twee christelijke scholen: de Keuchenius en De Hoeksteen. Beide scholen zijn zelfstandig, ieder met eigen sterke kenmerken en verschillende schooltijden.

Marco de Jong is directeur van beide scholen. Hij  houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van beleid op onderwijskundig gebied, meerjarenplanning en kwaliteitsbewaking. Daarnaast zijn personeelsbeleid, financieel beleid en beheer van het gebouw onderdeel van zijn werk.  

Yvonne Verweij, de adjunct-directeur, is het eerste aanspreekpunt voor De Hoeksteen en neemt veel praktische zaken en delen van de bovengenoemde beleidsterreinen voor haar rekening. Ook heeft zij externe contacten, zorgoverleg, personeelszaken en informatievoorziening in haar takenpakket.

De directie vormt samen met de intern begeleiders (Hettie Groeneveld en Christa van der Velden) en twee bouwcoördinatoren (Mira Beckers en Marleen van Rijn ) de staf van de school. 

Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben is binnen de school een zorgstructuur opgezet (zie de paragraaf over de zorg voor onze leerlingen). De intern begeleider coördineert die zorg.

De bouwcoördinatoren sturen het onderwijs aan binnen de onderbouw (groepen 1 t/m 3) en de midden- en bovenbouw (groepen 4 t/m 8). 

De staf heeft gezamenlijk de verantwoording voor het schoolbeleid, de schoolontwikkeling, de meerjarenplanning en de kwaliteitsbewaking.