fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de adjunct-directeur. Om een verzoek in te dienen, vult u het verlofformulier in.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.

 

Vakantierooster 2017 - 2018

Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 24 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018
Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie  23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaartsvakantie 10 t/m 11 mei 2018
Pinkstervakantie 21 mei 2018
Zomervakantie  16 juli t/m 24 augustus 2018
Studiedagen 3 april, 19 juni 2018 (laatste onder voorbehoud)
 
 

Vakantierooster 2018 - 2019

Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Paas-/meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsvakantie  30 & 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni 2019
Zomervakantie  22 juli t/m 30 augustus 2019
Studiedagen nog niet bekend