fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Welkom bij CBS De Hoeksteen

De Hoeksteen is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We vinden het belangrijk dat in onze school een veilige en vertrouwde sfeer heerst waarin iedereen tot zijn recht komt. Structuur, orde en regelmaat dragen binnen onze school bij aan een positief en prettig schoolklimaat. De open structuur van de school, waaronder het werken op (speel)leerpleinen, versterkt de ondersteuning van leerlingen bij hun socialisatie en persoonsvorming.

IKC De Hoeksteen

Geheel in de lijn van het bovenstaande werken De Hoeksteen en Kivido BV (een professionele organisatie voor Kinderopvang en buitenschoolse opvang) sterk met elkaar samen.
In De Hoeksteen zijn meerdere BSO-groepen van ‘Villa Hoek’ gevestigd en u kunt uw 0 tot 4 jarige kinderen naar kinderdagverblijf ‘t Hoekje brengen. Zo kennen we binnen onze gebouwen één geïntegreerd aanbod met een doorgaande lijn van 07.00 uur tot 18.30 uur voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Taalklas op CBS De Hoeksteen

Omdat het team van De Hoeksteen haar onderwijs goed op orde heeft, zich wil ontwikkelen, de werksfeer in de school uitstekend is en omdat alle betrokkenen bij de school het belangrijk vinden dat we met elkaar opgroeien en zorgen voor ‘de ander’, is sinds enkele jaren de Taalklas op De Hoeksteen gevestigd. In de Taalklas krijgen leerlingen met een verblijfsvergunning voor een periode van maximaal 2 jaar intensief les in de Nederlandse taal. Dit onderwijs is in de afgelopen jaren ontwikkeld en laat goede resultaten zien. Deze leerlingen stromen na die periode uit naar alle andere scholen binnen de Hoeksche Waard.

Schoolklimaat & rooster

De Hoeksteen kent een rooster van 4 gelijke dagen van 5 uur, met een korte middagpauze waarin het gezamenlijk overblijven een belangrijk sociaal onderdeel is. Alleen op woensdagmiddag zijn de kinderen gewoon vrij. Dit rooster brengt de kinderen de benodigde structuur, rust en regelmaat omdat ze elke dag hetzelfde dagprogramma volgen en er een goede verdeling tussen naar school gaan en (buiten)spelen mogelijk is.
De Hoeksteen is ‘School op Seef’: we vinden gezond gedrag op alle vlakken belangrijk. Dit is onder andere zichtbaar in de nadruk op een prettig schoolklimaat, onze ruime groene schoolpleinen en de aandacht voor gezond gedrag binnen onze Gezonde School.

Kennismaken & Aanmelden

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u kunt u via deze link, of via 0186 619661, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS De Hoeksteen,

Yvonne Verweij-Nobel, directeur