fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aanmelden leerlingen

U kunt een nieuwe leerling aanmelden bij de directeur, onderaan deze pagina kunt u het contactformulier invullen waarna er contact met u wordt opgenomen. Voorafgaand aan een inschrijving vindt er een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom. Naar aanleiding van het gesprek wordt bekeken of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen. 

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het zes ochtenden op school komen wennen. Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de intern begeleider contact met u op voor een intakegesprek. U kunt dan over de specifieke eigenschappen van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. Bovendien krijgt u een informatieboekje met praktische informatie.

Leerlingen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur of interne leerlingbegeleider van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. 

De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen. Hierbij wordt gekeken naar:

  • De groepsgrootte;
  • De groepssamenstelling;
  • De omvang van extra ondersteuning die al wordt verleend binnen de groep.

Kinderen die tussentijds instromen kunnen een dag komen meedraaien. De school waar de leerling vandaan komt zorgt voor een onderwijskundig rapport. Indien nodig zal er vooraf aan de plaatsing een observatie bezoek door de intern begeleider plaatsvinden en een plan worden opgesteld om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften. 

Gegevens van de leerling

* Velden met zijn verplicht