fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Activiteitencommissie en vrijwillige ouderbijdrage

Naast een medezeggenschapsraad heeft onze school ook een actieve activiteitencommissie. De AC organiseert samen met teamleden, allerlei festiviteiten zoals de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paaslunch, het zomerfeest en buitenschoolse sportactiviteiten. Op vrijwillige basis kunnen leerlingen meedoen aan diverse toernooien: basketbal (kerstvakantie), schoolvoetbal (voorjaar), zwemkampioenschappen (maart), de avondvierdaagse (juni) en korfbal (juni).
Deelname aan buitenschoolse activiteiten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ouders van de deelnemende kinderen en/of de sportvereniging.

De AC vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Daarnaast overleggen de commissies op verschillende momenten met elkaar. Ook beheert de AC de besteding van de ouderbijdrage en leggen zij hierover verantwoording af aan de MR.

AC leden:

Dagelijks bestuur:
Tim Duifhuizen (voorzitter)
Cynthia Klepke (penningmeester) 
Chantal Jagroep (secretaris)

Algemene leden:
Danielle Goudswaard, Mariëlle Mourits, Nathalie Verbeek, Richella van Dalen, Angelique van Hamburg, Ilse Duifhuizen, Merel Donkers, Elvira van der Ven, Nicky Stuivenberg, Angelique en Benjamin Verbove.

Adviserend personeelslid: Margo Hofstede 

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de AC mailen: ac.hoeksteen@csgdewaard.nl

 

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Leerlingen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. Link naar de website van de rijksoverheid.
De vrijwillige ouderbijdrage is €67,50. De activiteiten die wij daaruit betalen zijn:
de schoolreis, afscheidsavond groep 8, culturele activiteiten, EHBO lessen, kerstviering, kinderboekenweek, Koningsspelen, materialen om cadeautjes te maken voor moeder- en vaderdag en kraambezoek, projecten, schoolreis, sinterklaasviering, sportactiviteiten en het zomerfeest.