fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingenraad

Onze school kent een leerlingenraad. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op onze school.Twee leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 zijn gekozen tot leden van de leerlingenraad. Met meester Arjen vergaderen zij regelmatig over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school en de leerlingen.Dit is gelijk een oefening m.b.t. burgerschap: in de klas worden er verkiezingen gehouden, ze leren overleggen, argumenteren, discussiëren en beslissingen nemen. Ook leren ze communiceren met hun 'achterwacht', nl. de leerlingen in de groep die zij vertegenwoordigen.