fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Op De Hoeksteen rekenen we bewust de overblijftijd niet onder lestijd; daar is deze tijd veel te kostbaar voor. We kennen dus geen continurooster, maar een middagpauze van 45 minuten. Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar op De Hoeksteen zien we graag dat de kinderen op school eten om zo de rust in het dagprogramma voor alle kinderen te bewaken. 

Alle leerlingen eten samen met de leerkracht in de klas. Na het eten spelen de kinderen een half uur buiten onder begeleiding van overblijfouders. 

Het bedrag voor de overblijf is dit schooljaar vastgesteld op € 30,- voor een heel jaar.
Ouders die meedraaien tijdens de TSO ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per keer.
Mocht u mee willen draaien kunt u zich opgeven via de overblijfcoördinator.

De overblijfcoördinator is Cindy Lakerveld. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u haar mailen: tso.hoeksteen@csgdewaard.nl.