fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Op De Hoeksteen rekenen we bewust de overblijftijd niet onder lestijd; daar is deze tijd veel te kostbaar voor. We kennen dus geen continurooster, maar een middagpauze van 45 minuten. Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar op De Hoeksteen zien we graag dat de kinderen op school eten om zo de rust in het dagprogramma voor alle kinderen te bewaken. 

Alle leerlingen lunchen en spelen tussen 11.45 en 12.45 uur onder begeleiding van één of twee overblijfouder(s). Zo vormt het lunchen een gezamenlijk sociaal moment. Omdat we het belangrijk vinden dat leerkrachten gedurende de schooldag een pauze hebben en omdat dit wettelijk verplicht is, is de leerkracht niet bij het eten aanwezig.
De vaste groep overblijfouders heeft een cursus voor het overblijven gevolgd. Ook aan nieuwe overblijfouders  wordt gevraagd om deze cursus te volgen.

Het overblijven kost € 100,- voor een heel jaar, dit komt neer op € 0,63 per keer. Door mee te draaien bij het overblijven kunt u de overblijfkosten afkopen, aangezien overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per keer ontvangen. U kunt dit per e-mail doorgeven aan de overblijfcoördinator.

De overblijfcoördinator is Cindy Lakerveld. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u haar mailen: tso.hoeksteen@csgdewaard.nl.