fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Op De Hoeksteen rekenen we bewust de overblijftijd niet onder lestijd; daar is deze tijd veel te kostbaar voor. We kennen dus geen continurooster, maar een middagpauze van 40 minuten. Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar op De Hoeksteen zien we graag dat de kinderen op school eten om zo de rust in het dagprogramma voor alle kinderen te bewaken. 

De kinderen van groepen 1 t/m 4 en de taalklassen lunchen en spelen van 11.45 uur tot 12.30 uur, de groepen 5 t/m 8 lunchen en spelen van 12.00 uur tot 12.45 uur samen met één of twee overblijfouder(s). Zo vormt het lunchen een gezamenlijk sociaal moment. Omdat we het belangrijk vinden dat leerkrachten gedurende de schooldag een pauze hebben en omdat dit wettelijk verplicht is, is de leerkracht niet bij het eten aanwezig. 

De vaste groep overblijfouders heeft een cursus voor het overblijven gevolgd. Ook aan nieuwe overblijfouders  wordt gevraagd om deze cursus te volgen. Het overblijven kost €76,50,- voor een heel jaar, dit is minder dan €0,50 per kind per keer. Het is mogelijk om de overblijfkosten af te kopen door 1x in de 3 weken (of 17x op jaarbasis) per kind te helpen bij het overblijven. Helpt u vaker dan 17x dan ontvangt u hiervoor een vrijwilligersvergoeding. U kunt dit via e-mail doorgeven aan de overblijfcoördinatoren.

Uw kind kan tussen de middag schoolmelk krijgen. U kunt bij Campina een abonnement nemen of uw huidige abonnement veranderen. Kijk voor meer informatie op: www.campinaopschool.nl

De overblijfcoördinator is Cindy van der Hoek. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u Cindy mailen: tso.hoeksteen@csgdewaard.nl