fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden en gymrooster

Schooltijden

Ons rooster ziet er voor alle groepen als volgt uit:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.30 uur
woensdag: 08.30 - 12.30 uur

Pauze
‘s Morgens hebben de leerlingen van groep 3 en 4 drie keer per week een pauze van 30 minuten. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een pauze van 15 minuten.
Tijdens de TSO hebben alle leerlingen 45 minuten pauze waarin ze lunchen en buiten spelen.

Lessen bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal bij de school. De gymlessen van de andere groepen vinden allemaal plaats op maandagochtend in gymzaal ’t Paradijs.

De leerlingen van de groepen 3 en 4 moeten vanaf de tweede schoolweek vanaf 8.20 uur door hun ouders bij de gymzaal worden afgezet.
Zij lopen na de gymles terug naar school.
De groepen 5 t/m 8 fietsen van en naar de gymzaal.

 Maandag

 zaal 1

 zaal 2

 08.30 - 09.15

 Groep 3

 Groep 4

 09.15 - 10.00

 Groep 5

 

 10.00 - 10.45

 Groep 6

 

10.45 - 11.30

 Groep 7

 

11.30 - 12.15

 Groep 8