fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden en gymrooster

Schooltijden

Ons rooster ziet er als volgt uit:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.30 uur
woensdag: 08.30 - 12.30 uur

De deuren gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open. De leerlingen mogen dan naar binnen, zo kunnen de lessen ook daadwerkelijk op de aangegeven tijden beginnen. 

Pauze
‘s Morgens hebben de leerlingen van groep 3 vier keer per week een pauze van 30 minuten en de leerlingen van groep 4 twee keer. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een pauze van 15 minuten.
Tijdens de
TussenSchoolseOpvang hebben alle leerlingen 45 minuten pauze, waarin ze lunchen en buiten spelen. 

Lessen bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal bij de school. De gymlessen van de andere groepen vinden allemaal plaats op maandagochtend in gymzaal ’t Paradijs.

De leerlingen van de groepen 3 en 4 moeten vanaf de tweede schoolweek vanaf 8.20 uur door hun ouders bij de gymzaal worden afgezet.
Zij lopen na de gymles terug naar school.
De groepen 5 t/m 8 fietsen van en naar de gymzaal.

 Maandag

 zaal 1

 zaal 2

 08.30 - 09.30

 Groep 3

 Groep 4

 09.30 - 11.00

 Groep 5

 Groep 6

 11.00 - 12.30

 Groep 7

Groep 8


De groepen 1 t/m 4 en de twee taalklassen krijgen op donderdag ook nog een spelles van een vakdocent van regriek8.