fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VO

In september is er een voorlichtingsavond voor de ouders van leerlingen in groep 8 over het voortgezet onderwijs. In de loop van het cursusjaar delen we folders uit met informatie over open dagen en informatieavonden, zodat u en uw kind zich kunnen oriënteren.

 

Adviesgesprekken

In de maand maart vinden de adviesgesprekken plaats. Het advies dat de leerkracht, in overleg met de directeur en ib´er geven, is weloverwogen en niet beïnvloedbaar.

Het advies van de leerkracht is gebaseerd op wat deze in de praktijk van alledag met de leerling meemaakt. Hij of zij weet van de prestaties, belangstelling en mogelijkheden van de leerling. Ook betrekken wij bij ons advies hoe uw kind omgaat met huiswerk, waar de interesse ligt en hoe de motivatie en werkhouding zijn. De onderwijskundige geschiedenis geven we door aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.

In de jaren nadat de leerlingen van school zijn gegaan, hebben we regelmatig contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs over onze leerlingen en hun vorderingen.