fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De overgang naar het VO

Al in de jaren voorafgaand aan groep 8, vormen de leerkrachten zich een beeld van de mogelijk uitstroom van leerlingen richting het Voortgezet onderwijs. We adviseren ouders en leerlingen om al in groep 7 scholen te gaan bezoeken. In de loop van het laatste schooljaar delen we folders uit en hangen we posters op met informatie over open dagen en informatieavonden, ter ondersteuning van de oriëntatie.

In de maand maart vinden de adviesgesprekken plaats. Het advies dat de leerkracht, in overleg met de directeur en ib´er geven, is weloverwogen en niet beïnvloedbaar.
Het advies is gebaseerd op wat we op school in de praktijk van alledag met de leerling meemaken: werkhouding, observaties, toetsgegevens van meerdere jaren en de CITO-toetsen. Wij weten van de prestaties, belangstelling en mogelijkheden van de leerling. Ook betrekken wij bij ons advies hoe uw kind omgaat met huiswerk, waar de interesse ligt en hoe de motivatie en werkhouding zijn. De onderwijskundige geschiedenis geven we door aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.

In de jaren nadat de leerlingen van school zijn gegaan, hebben we regelmatig contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs over onze leerlingen en hun vorderingen.