fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Hoeksteen
    welkom op onze website

Welkom bij CBS De Hoeksteen

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving, zodat voor iedereen goed leren mogelijk is. Onze missie is dan ook: De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!

De Hoeksteen is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u kunt u via deze link, of via 0186 619661, contact opnemen met de adjunct-directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS De Hoeksteen,

Yvonne Verweij-Nobel, directeur

Onze teamleden

Nieuws van De Hoeksteen

24
januari

Even voorstellen

Na de kerstvakantie zijn er twee nieuwe collega´s gestart op De Hoeksteen....

24
januari

Het letterfeest in groep 3

Donderdag 20 januari was het zover: ‘het letterfeest’ in groep 3. We...

20
januari

Training 'Plezier op school' voor achtste groepers

De overstap naar het voortgezet onderwijs kan een spannende gebeurtenis zijn. He...

23
december

Nieuws uit de keuken

December stond in het teken van Sinterklaas. De groepen 1, 2 en 3 zijn samen met...

Feitjes over De Hoeksteen

Meer Feitjes

180

Leerlingen
32

Teamleden
10

Groepen

Agenda

Informatie middag Taalklas

  • 03 februari 2022

Ouder-kind gesprekken

  • 10 februari 2022

Rapport mee

  • 16 februari 2022

Kinderwaard

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Meer informatie