fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Hoeksteen
    welkom op onze website

Van harte welkom bij CBS De Hoeksteen

De basisschool is een deel van je leven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten en dat maakt het kiezen moeilijk. Deze website kan u helpen bij het kiezen van een basisschool. In de schoolgids schrijven we over de werkwijze en de sfeer, maar ook over de resultaten. Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving. De Hoeksteen verbindt en ondersteunt, is bepalend voor het fundament van het hele bouwwerk. Solide, om de wereld mee in te kunnen gaan. Precies wat wij als team nastreven. Onze missie is dan ook: ‘De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!’

De Hoeksteen is een open christelijke school. Leerlingen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God scheppen we een basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We hechten waarde aan een goede en veilige sfeer, rust, structuur en regels. We gaan respectvol met elkaar en anderen om en verwachten dat ook van leerlingen en ouders.

Kenmerkend voor onze school is het sterke sociale karakter. De open lokalen benadrukken het sociale karakter van de school. Wij passen de principes van coöperatief leren toe. Naast goede instructie op meerdere niveau’s door een leerkracht, zijn het ook de leerlingen die elkaar uitleg en informatie geven, elkaar helpen en samen zoeken naar oplossingen. De open lokalen versterken het groepsdoorbrekend en zelfregulerend leren. De (speel)leerpleinen zijn ingericht om met en van elkaar te leren en meerdere dagdelen is er een onderwijsassistent aanwezig. Op onze school zorgen we samen voor rust, structuur en regelmaat, dit draagt bij aan een positief en prettig schoolklimaat. De leerlingen kunnen geconcentreerd en zelfstandig werken. Daarnaast is er meer interactie tussen de leerlingen en de leerkrachten onderling. De leerlingen kennen elkaar beter, ze werken naast elkaar en de leerkrachten horen en zien meer van elkaars handelen. Op de Aalscholver spelen en werken de groepen 1 t/m 3 op het speelleerplein. Op de Zilvermeeuw werken en leren leerlingen van de groepen 4 t/m 8 met elkaar op het leerplein.

Geheel in de lijn van het bovenstaande werken De Hoeksteen en Kivido BV (een professionele organisatie voor Kinderopvang en buitenschoolse opvang) met elkaar samen. In De Hoeksteen zijn  meerdere BSO-groepen van ‘Villa Hoek’ gevestigd en u kunt uw 0 tot 4 jarige kinderen naar kinderdagverblijf ‘t Hoekje brengen. 

Omdat alle betrokkenen bij de school het belangrijk vinden dat we met elkaar opgroeien en zorgen voor ‘de ander’, zijn er sinds 2016 twee Taalklassen op De Hoeksteen gevestigd. In de Taalklas krijgen statushouders die in de Hoeksche Waard wonen, voor een periode van ongeveer één tot anderhalf jaar intensief les in de Nederlandse taal. Deze kinderen stromen na die periode uit naar basisscholen binnen de Hoeksche Waard.

De Hoeksteen kent een rooster van 4 gelijke dagen voor alle groepen, met een korte middagpauze waarin het gezamenlijk overblijven een belangrijk sociaal onderdeel is. Alleen op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij. Dit rooster brengt de kinderen de benodigde structuur, rust en regelmaat, omdat ze elke dag hetzelfde dagprogramma volgen en er een goede verdeling tussen naar school gaan en (buiten)spelen mogelijk is. 

De Hoeksteen is een Gezonde School. We vinden gezond gedrag op alle vlakken belangrijk. De mooie binnenruimten, de moestuin en onze prachtige natuurpleinen bevorderen een prettig schoolklimaat. Een uitdagende en groene speelomgeving stimuleert de ontwikkeling van kinderen en bevordert het sociale klimaat en de aandacht voor gezond gedrag binnen onze Gezonde School. 

Wilt u nader kennismaken met onze school dan kunt u telefonisch (0186-619661) of via de mail (hoeksteen@csgdewaard.nl) contact opnemen. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. Voor meer en actuele informatie kunt u ook onze website bekijken. Onze school is ook via Facebook en Instagram te volgen.

 

Yvonne Verweij

Directeur 

Onze teamleden

Nieuws van De Hoeksteen

6
december

Saltopiet en Sint te paard bij basisschool De Hoeksteen

Met een heuse salto begon het feest; één van de drie pieten op het...

30
november

Trefwoord

In de komende weken gaan we het thema ‘Veel of weinig’ behandelen. W...

30
november

Bijeenkomst Jeugd en Social Media

Op 12 december vindt er een bijeenkomst plaats voor leerkrachten, ouders en jeug...

14
november

Schoolzwemkampioenschap 2023

Afgelopen vrijdag 27 oktober was het een feestelijke avond in sportcentrum de Bo...

Feitjes over De Hoeksteen

Meer Feitjes

214

Leerlingen
30

Teamleden
11

Groepen

Agenda

Kerstviering

  • 20 december 2023

Leerlingen vrij

  • 22 december 2023

Kerstvakantie

  • 25 december 2023