fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld bij het lezen met BOUW, het bijhouden van de schooltuin en de moestuin, het organiseren van feesten, de TSO, begeleiding bij excursies, schoolreizen en sportevenementen.

Bij veel activiteiten op onze school is de hulp van de ouders onmisbaar en stellen we uw hulp zeer op prijs!