fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kleuteronderwijs

Op De Hoeksteen verwelkomen we heel vaak kinderen die (bijna) vier jaar zijn!
Zeker als het uw eerste kind is, dat aan het begin staat van zijn/haar schoolloopbaan, is dat een hoogtepunt. Uw kind vindt het misschien spannend en u zelf ziet er misschien zelfs wat tegenop. Hoe zal het allemaal gaan en hoe zal uw kind het doen? We willen allemaal graag dat het een goede start maakt!

Het allerbelangrijkste in de eerste periode van gewenning zal zijn dat het kind zich veilig voelt en dat het de structuur in de groepen ontdekt. Het leren kennen van de andere kinderen en het omgaan met elkaar zal een belangrijke plaats innemen. En uw kind leert nieuwe gewoontes.

In dit informatieboekje hebben we informatie verzameld voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Hierin kunt u meer lezen over onze werkwijze bij de kleuters op De Hoeksteen.